Manier van werken

Therapie vindt in principe plaats in mijn praktijkruimte. Naast individuele therapie biedt Flow ook relatie- en gezinstherapie.

Omdat ik naast mijn eigen praktijk een andere baan heb, werk ik alleen nog maar op de dinsdag voor Flow.

Ervaringsgerichte, psychosociale therapie:

Ervaringsgerichte therapie houdt in dat ik je help om het stil te staan bij de beleving van je emoties, pijnlijke gedachten en moeilijke situaties. Beleving betekent niet alleen op een verstandelijke manier kijken naar problemen en erover praten. Ik laat je ervaren en voelen wat er bij jezelf gebeurt en in het contact tussen ons. Daardoor leer je niet alleen waar het misgaat, maar leer je ook manieren om anders met mensen en bepaalde situaties om te gaan. Een belangrijk instrument dat ik hierbij gebruik is mijzelf en de ervaringen die ik heb opgedaan. Ik stel mij als hulpverlener open en persoonlijk op, hierdoor word jij als cliënt uitgenodigd om hetzelfde te doen.  Naast praten en nadenken over (hoofd) betrek ik dus daarbij het hele lichaam en de gevoelens die losgemaakt worden.

Psychosociale therapie gaat er vanuit dat de meeste problemen ontstaan of zijn ontstaan binnen relaties. Het is belangrijk om de oplossing ook daar te zoeken. Dit betekent dat andere belangrijke personen in je directe leven bij de gesprekken betrokken kunnen worden. Bij persoonlijke problemen kan de partner bijvoorbeeld uitgenodigd worden, bij kinderen of jongeren kunnen dat de ouder(s) of opvoeder(s) zijn. Uiteraard gebeurt dat alleen als jij daar ook het belang van inziet en toestemming voor geeft.